Op 28 april zaten Ben en Marein op het Gemeentehuis voor een aangevraagd spoedoverleg met wethouder Hanneke Zonderland. Waarom een overleg? Omdat de ambtelijke vertegenwoordiging -in aanvulling op het gevoerde overleg van 6 maart- had voorgesteld de realisatie van 12 woningen ‘uit te smeren’ over 6 jaar!

De wethouder had zich na het telefoontje van Ben goed laten informeren en ons op`schrift gestelde voorstel aandachtig gelezen….en kon als opening in het overleg verklaren dat zij eigenlijk erg gecharmeerd was van het projectvoorstel. De positie van starters verbeteren, de keuze voor de jongeren en de jonge gezinnen te gaan bouwen, leefbaarheid, duurzaamheid, geheel op eigen kracht ontwikkelen, steun vanuit de woningstichting….allemaal uitgangspunten waar de wethouder ‘zich volledig achter kan scharen’.

Kortom, Hanneke Zonderland schaart zich aan onze zijde en is bereid haar invloed aan te wenden om het College van B&W en de Provincie een positieve intentie te laten uitspreken voor de bouw van 12 duurzame en betaalbare woningen vóór en dóór Boijligers.

Dus geen vuiltje meer aan de lucht? Nee, dat niet. Het proces met de Provincie moeten we niet onderschatten, vraagt overtuigingskracht en zorgvuldigheid. En er moet in het kader van de op te stellen WoonZorgvisie een (voor alle partijen realistisch en acceptabel) bouwtempo worden bepaald. Met dat stukje huiswerk ging de ambtelijke vertegenwoordiging aan de slag. We wachten af.

Toch maar even langs de wethouder

Berichtnavigatie


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *