Tijdens deze vergadering hebben we ons huiswerk gepresenteerd: alle regels, richtlijnen en beleidskaders uit de 26 opgevraagde gemeentelijke en provinciale plannen die van toepassing zijn op onze locatie verzameld in één document.

De gemeentelijke vertegenwoordigers waren zeer lovend over de hoeveelheid verzet werk en de duidelijk gekozen kaders waarbinnen het project gerealiseerd zou kunnen worden. Gezamenlijk stelden we vast dat er eigenlijk maar een paar ‘hobbels’ resteren voordat het College van B&W haar medewerking kan toezeggen aan verdere planvorming en de daartoe benodigde procedures: in de Provinciale Woonvisie staat geen woninguitbreiding in Boijl opgenomen en in de Woon& Zorgvisie van de Gemeente die momenteel wordt geschreven/herschreven is er nog geen uitgangspunt opgenomen in welk tempo er 12 woningen toegevoegd kunnen worden.

We spraken af dat de Gemeente de Provincie gaat overtuigen van de noodzaak 12 woningen in Boijl toe te voegen en dat er ambtelijk wordt nagedacht over het bouwtempo.

In de voorbereiding op dit gemeentelijk overleg werd er door de ambtenaren sterk op aangedrongen dat we een eerste inrichtingsschets zouden maken van de locatie; dat praatte immers veel makkelijker met de Provincie. Daartoe heeft het Ontwerpteam een 2-tal schetsen geleverd; gezien de spoed niet 100% doordacht, maar puur als opening in het gesprek en praatplan. Onderstaande schets variant 1 werd door de ambtelijke vertegenwoordigers als ‘mooie start van de gedachtevorming’ betiteld.

Vervolgoverleg Gemeente 6 april 2022

Berichtnavigatie


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *