Binnen het project Duurzaam Wonen Boijl hebben we een informele belangstellingsregistratie gedaan voor de beschikbare bouwkavels. Hoewel de stedenbouwkundige inrichting van de locatie nog (lang) niet definitief is en daarmee de grootte en exacte ligging van de bouwkavels definitief hebben we de 9 gegadigden uit de eerste groep aanmelders een 1e, 2e, 3e, enz voorkeur laten uitspreken om te kijken hoe de voorkeuren liggen en of we er straks bij de officiële toedeling uit gaan komen.

De resultaten van deze informele ronde hebben we op 25 januari besproken met de hele groep en de algemene mening is….daar gaan we uitkomen, misschien niet ieders 1e keuze maar binnen maximaal de 3e keuze komt iedereen aan zijn of haar trekken.

Daarom pakken we nu door. We hebben diverse bureaus aangeschreven om een voorstel/aanbieding te doen m.b.t. de ondersteuning van de CPO i.o. De afkorting CPO staat voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. De kopers van een bouwkavel vormen samen een CPO, wat meestal een vereniging is of soms een stichting, Want dat is wel het uitgangspunt van het project Duurzaam Wonen Boijl: verdere planvorming, opdrachtverlening aan architect en/of aannemer, inrichting van de buitenruimte, beheer van de buitenruimte, enz ….zijn allemaal collectieve beslissingen.

C.P.O. komt in zicht!

Berichtnavigatie


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *