Op 25 januari hadden we weer een vervolgoverleg met de RO-beleidsambtenaren van de gemeente Weststellingwerf. We spraken over het concept-Wijzigingsplan en de stedenbouwkundige inrichting van de locatie.

Over het concept-Wijzigingsplan kunnen we kort zijn: het door bureau InTerra in november aangeleverde concept levert inhoudelijk geen strijdpunten op en is nu ongeveer voor 80% gereed. Met name de resultaten van de inmiddels uitgevoerde onderzoeken moeten worden toegevoegd.

Voor de toetsing van de stedenbouwkundige inrichting van de 1e hectare heeft de Gemeente (die zelf geen stedenbouwkundige in dienst meer heeft) de hulp ingeroepen van een extern bureau. Die heeft ook een analyse van de locatie gemaakt en stedenbouwkundige uitgangspunten geformuleerd. De komende weken gaan onze stedenbouwkundige en die van de gemeente samen tot een kwalitatief hoogwaardig voorstel komen. We houden jullie op de hoogte!

Indienen Wijzigingsplan weer stap dichterbij

Berichtnavigatie


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *