Na het bezoek dat we eind april aan de wethouder Hanneke Zonderland brachten, werd het even stil qua ontwikkelingen. Dat is ook logisch want zoals toegelicht moest er intern overleg op het Gemeentehuis plaatsvinden en vooroverleg met de Provincie.

Vervolgens hebben de betreffende ambtenaren een verzoek opgesteld aan Burgemeester & Wethouders om ‘als college van B&W te verklaren dat zij hun medewerking verlenen aan de ruimtelijke procedures om de bouw van 12 woningen in Boijl mogelijk te maken’. Ambtelijk wordt dat een ‘principebesluit’ genoemd; geen goedkeuring van het plan, maar toezeggen dat je -door het voeren van ruimtelijke procedures- het plan mogelijk gaat maken.

Toen werd het even stil door meivakantie, collegevorming, werkexcursie college, maar ruim een week geleden kregen we bericht: ‘het college heeft een positief principe-besluit genomen’. Dat betekent dat we de verdere planvorming (door de drie ingestelde werkgroepen) weer kunnen opstarten. De vakantieverloven worden ingetrokken 🙂 en we gaan er voor!

Na de zomervakantie komen we naar buiten met een grote dorpsvergadering waarin we iedereen haarfijn gaan uitleggen waar we nu staan en wat de kansen zijn op snelle realisatie van het project.

College van B&W neemt positief ‘principe-besluit’.

Berichtnavigatie


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *