Op de archeologische kaart van Friesland staan onze 2 hectares geduid als ‘potentiële archeologische vindplaats’. Omdat er ooit in een verder verleden door een amateur archeoloog een mogelijke vuistbijl is gevonden. Een onderzoek moest uitwijzen of er nog ‘ongeschonden archeologische vindplaatsen’ te verwachten waren. Zo ja, dan zou dat een forse vertraging kunnen opleveren voor de geplande bouw van 12 woningen.

Het door ons in opdracht uitgevoerde onderzoek (12 grondboringen) door een archeoloog heeft op 10 november plaatsgevonden. De eerste conclusie: de grond is door agrarische activiteiten in de loop der jaren zoveel ‘geroerd’, dat er géén intacte vindplaatsen mogen worden verwacht. Het beeld zoals op de foto zullen we dus niet gaan aanschouwen op de Boschoordweg. Wéér een onderdeel van het project waarbij ‘het licht op groen is gesprongen’.

Géén archeologische vindplaatsen meer verwacht

Berichtnavigatie


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *