De onderzoeken verlopen voortvarend, Welstand is enthousiast en spoort ons aan er een echt ‘eco-wijkje’ van te maken, de crowdfunding heeft het streefdoel gehaald, er zijn genoeg gegadigden/inschrijvers om het project door te zetten, ……nu de gemeente nog.

Om de agrarische bestemming van de 1e hectare te wijzigen naar ‘Wonen’ moet de gemeente instemmen met het wijzigingsplan dat de projectgroep ontwikkelt. Daarover hebben al diverse besprekingen met de ambtenaren en 2 maal met wethouder Hanneke Zonderland plaatsgevonden. De wethouder vindt het een ‘leuk aansprekend plan’ en steunt de realisatie van 12 woningen voor starters en jonge gezinnen. De ambtenaren hebben echter -naast personeelsgebrek- wat meer moeite met het ‘duurzame en spraakmakende’ plan. Zo willen we de auto zoveel mogelijk weren uit dit kindvriendelijke buurtje, dus wat ons betreft geen brede rijbanen en trottoirs en geen 30 km maar 5 km/uur. Veel groen en dat willen de bewoners ook zelf onderhouden…allemaal ‘andere oplossingen’ waar de ambtenaren geen staand beleid voor hebben om aan te toetsen. daarom duurt het allemaal wat langer dan gewenst.

Kunnen we binnenkort ‘de laatste horde nemen’….??

Berichtnavigatie


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *