Een 15-tal betrokken Boijligers hebben aangegeven hun steentje te willen bijdragen aan de totstandkoming van de plannen voor 12 duurzame woningen en een duurzaam gebruik van de 2e hectare. Daartoe worden een 3-tal werkgroepen opgericht en de planvorming verdeeld in Duurzaamheid/Woning en woonomgeving/Gebruik 2e hectare. De 15 beoogd werkgroepleden ontvangen zeer binnenkort een uitnodiging voor de (gezamenlijke) startbijeenkomst in De Tille.

UPDATE dinsdag 1 februari: het plan voor een gezamenlijke start en daarna uiteen in drie groepen dus drie zalen van De Tille moeten we nog even uitstellen. De agenda (in combinatie met de resterende Corona-bepalingen) staan dat de komende 3 weken nog niet toe. Er wordt gezocht naar een haalbare datum in februari. Nader bericht volgt!

Werkgroepen binnenkort van start

Berichtnavigatie


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *