Op 18 januari hadden we De Tille willen vullen met alle belangstellenden en belanghebbenden bij het Project Duurzaam Wonen Boijl, maar de voortdurende onzekerheid over de Corona-maatregelen maakte die datum onmogelijk. De Kerngroep heeft alle belangstellenden en belanghebbenden toen bericht dat we in februari of maart een nieuwe poging doen iedereen in De Tille bijeen te brengen en bij te praten.

Maar de agenda van De Tille en de agenda van een enkel Kerngroeplid liet zien dat maart niet meer ging lukken. Daarom koersten we af op een grote bijeenkomst in De Tille begin april.

Maar inmiddels hebben we dat idee verlaten. Op 24 februari -de start van de werkgroepen- hadden we 19 van de 25 belangstellenden/belanghebbenden al bij elkaar en volledig bijgepraat.

In het aprilnummer van de Dorpskrant hebben we voor alle dorpsbewoners een ‘stand van zaken’ opgenomen. Als er meer (concreter) nieuws is te melden volgt er ongetwijfeld later wel weer een uitnodiging voor een ‘grote bijeenkomst’. Eerst maar eens ons ‘huiswerk’ maken.

Maart gaat niet meer lukken, en april ook niet!

Berichtnavigatie


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *