Woningstichting Weststellingwerf en Energiecorporatie B.E.N. hebben intentieovereenkomst getekend waarmee de aankoop van de locatie aan de Boschoordweg is veiliggesteld. Dat behoeft een nadere toelichting.

Eerder deed de heer S. Lageveen, directeur bestuurder van Wst Weststellingwerf in 2021 al de toezegging dat Boijl als eerste en enige in aanmerking kon komen de twee hectare aan de Boschoordweg te kopen. Tijdens een tweetal overleggen hebben we de condities en termijn vastgelegd. Boijl heeft tot 31 december 2022 de mogelijkheid de locatie tegen een vooraf bepaalde prijs aan te kopen. Daarna staat het de Woningstichting vrij de locatie aan de markt (en dus ook tegen een ‘marktprijs’) te verkopen aan een marktpartij (lees: commerciële belegger).

Maar zover laten we het niet komen! In een grote dorpsvergadering na de zomervakantie ontvouwen we onze plannen hoe we via het uitschrijven van leningen (met rentevergoeding!) deze locatie vóór en dóór Boijligers gaan veiligstellen.

En daarmee komt ook de plaatselijke Energiecoöperatie Boijl Energie Neutraal U.A. in beeld. We willen deze in 2020 opgerichte rechtspersoon gebruiken als ‘juridisch en financieel voertuig’ om het project Duurzaam Wonen Boijl mogelijk te maken. Inmiddels zijn de statuten van de Coöperatie daarop al aangepast.

Stap gezet veilig stellen locatie

Berichtnavigatie


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *